La vicepresidenta Mª Josep Amigó es reunix amb els caps dels parcs de bombers per a escoltar les seues propostes