El diputat de Patrimoni, Andreu Salom, rep a Miguel Tórtola, alcalde de Yátova