El diputat responsable de Divalterra, Ramiro Rivera, es reuneix amb l'alcalde de Pinet