El Museu de Prehistòria de València col·labora en l’exposició ‘Art Primer’ del Museu d’Arqueologia de Catalunya