El diputat de Cultura, Xavier Rius, participa en el Consell Municipal de Macastre