Les Inversions de la Diputació dupliquen les ajudes als pobles i reforcen la seua autonomia