La Federació de Persones Sordes de la Comunitat agraïx a la Diputació l'ús de la llengua de signes