Riola i Fortaleny aproven el seu pla d'actuació municipal davant el risc d'inundacions elaborat per la Diputació