Abordar el repte demogràfic no serà possible sense diputacions, cabildos i consells