Suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments administratius en curs