La Gira comarcal del Teatre Escalante s’acosta als pobles amb l’obra PI