Publicades les bases del Premi d’Arts Plàstiques Alfons Roig 2020