La Diputació amplia l'arrendament de la Plaça de Bous a Simón Casas per a poder explotar el temps no gaudit per la pandèmia