Escena Diversa prosseguix amb tres muntatges que reivindiquen el valor de l'ecologia, la imaginació i la paraula