Els cursos de la Diputació han instruït 3.000 formadors per als ajuntaments