Subvencions 2020

 

   ►   Logo Diputació de València
   ►   Logo Servei de Transparència
   ►   Logo GO! Dival

 

•  Convocatòria de subvencions destinades als municipis i les entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (3/20/TRA)

 

RESOLUCIÓ DE SEGONA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS (BOP Nº 236 de 9 de desembre de 2020)

 

GUIA EXPLICATIVA JUSTIFICACIÓ

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS (BOP Nº 220 de 16 de novembre de 2020)

 

MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA: AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I JUSTIFICACIÓ  (BOP 196 de 13 d'octubre de 2020) 

 

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: DEL 20 DE JUNY AL 20 DE JULIOL DE 2020

 

   ►  Decret de bases de la convocatòria
   ►  Anunci de publicació en BOP
   ►  Sol·licitud i presentació del projecte. Annex I (M.I. Participació)
   ►  Sol·licitud i presentació del projecte. Annex I (M.II. Transparència)
   ►  Compromís de treball en xarxa. Annex II (M.I. Participació)
   ►  Compromís de treball en xarxa. Annex II (M.II. Transparència)
   ►  Acceptació expressa de la subvenció. Annex III (M.I. Participació)
   ►  Acceptació expressa de la subvenció. Annex III (M.II. Transparència)
   ►  Justificació de despeses. Annex IV (M.I. Participació)
   ►  Justificació de despeses. Annex IV (M.II. Transparència)
   ►  Guia explicativa

 

 

• Convocatòria de subvencions destinades a municipis de fins 50.000 habitants i entitats locals menors de la província de València per al foment, la promoció i la divulgació de la responsabilitat social 2020 (4/20/TRA)

 

RESOLUCIÓ DE SEGONA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS (BOP Nº 221 de 17 de novembre de 2020)

 

GUIA EXPLICATIVA JUSTIFICACIO

 

MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA: SEGONA AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I JUSTIFICACIÓ (BOP Nº 220 de 16 de novembre de 2020)

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS (BOP Nº 208 de 29 d'octubre de 2020)

 

MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA: AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I JUSTIFICACIÓ  (BOP 193 de 6 d'octubre de 2020) 

 

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DE L'11 DE JUNY AL 10 DE JULIOL DE 2020

 

   ►  Decret de bases de la convocatòria
   ►  Anunci de publicació en BOP
   ►  Sol·licitud i presentació del projeccte. Annex I
   ►  Acceptació expressa de la subvenció. Annex II
   ►  Justificació de despeses. Annex III
   ► Guia explicativa

 

 

• Convocatòria de subvencions destinades a entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'acces a la informació pública 2020 (5/20/TRA) 

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS (BOP N. 192 de 5 d'octubre de 2020) 

 

MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA: AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I JUSTIFICACIÓ  (BOP 185 DE 24 DE SETEBRE DE 2020)

 

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DE L'11 DE JUNY AL 10 DE JULIOL DE 2020

 

Imatge tornar enrere