Subvencions 2021

   ►   Logo de la Diputació de València
   ►   Logo del Servei de Transparència
   ►   Logo GO! Dival
   ►   Logo GVA només per a la convocatòria conjunta GV-DIVAL de Transparència, Participació i Bon Govern (237/21/TRA)

 

• Convocatòria conjunta de la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Dermocràtica i la Diputació Provincial de València per a la concessió de subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern 2021 (237/21/TRA)

 

Termini de presentació de sol·licituds des del 20/05/21 fins al 08/06/21

 

   ►  Decret de bases de la convocatòria
   ►  Anunci de publicació en BOP
   ►  Sol·licitud i presentació del projecte. Annex I (M.I. Participació)
   ►  Sol·licitud i presentació del projecte. Annex I (M.II. Transparència)
   ►  Compromís de treball en xarxa. Annex II (M.I. Participació - M-II Transparència)
 ►  Model certificat àrees o personal específic
 ►  Model certificat projecte - normativa
 ►  Model certificat projecte últims 5 anys
   ►  Justificació de despeses. Annex III (M.I. Participació - M.II. Transparència)
   ►  Guia explicativa

 

 

 

• Convocatòria de subvencions destinades a entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'acces a la informació pública 2021 (2/21/TRA)

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 de març fins al 7 d'abril de 2021 

 

   ►  Decret de bases de la convocatòria
   ►  Anunci de publicació en el BOP
   ►  Sol·licitud i presentació del projecte. Annex I
   ►  Compromís de treball en xarxa. Annex II
   ►  Justificació de despeses. Annex III
   ►  Document d'alta de proveïdors (tercers)
   ►  Guia explicativa

 

 

• Convocatòria de subvencions destinades a municipis de fins a 50.000 habitants i entitats locals menors de la província de València per al foment, la promoció i la divulgació de la responsabilitat social 2021 (3/21/TRA)

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de març fins al 15 d'abril de 2021 

 

 Model certificat àrees o personal específic
Imatge tornar enrere