Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I LA JUSTIFICACIÓ

Termini de realització d'activitats: Fins al 31 de desembre de 2020

Termini per a la presentació de la documentació justificativa:  Fins al 15 de gener de 2021

Termini de presentació de la justificació: fins al 15 de desembre de 2020