La prevenció en municipis menors de 7.000 habitants de la província de València

Continguts:

 

- Capítol I: La prevenció de les drogodependències: avanços i reptes.

- Capítol II: Marco juridicoadministratiu regulador de la prevenció de la Comunitat Valenciana: el paper dels municipis.

- Capítol III: L'avaluació de necessitats en el marc de la planificació de la prevenció.

- Capítol IV: Proposta d'un model d'avaluació de necessitats: El Mètode ERIE.

- Capítol V: Metodologia de la investigació .

- Capítol VI: Principals resultats obtinguts.

- Capítol VII: Conclusions generals.

- Capítol VIII: Proposta d'intervenció municipal per a la prevenció de les drogodependències des dels municipis.

 

 

Autors:

 

- Juan Carlos Valderrama Zurián (coordinador) . Assessor tècnic de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció a la Comunitat Valenciana i professor titular de la Universitat de València.

- Mª Josefa Gómez Moya (coordinadora) . Universitat de València.

- Julia Aguilar Serrano.

- Lorda Alapont Pineda.

- Rafael Aleixandre Benavent. Consell Superior d'Investigacions Científiques.

- Lorenzo Sánchez Pardo.

- Silvia Tortajada Navarro.

- Antonio Vidal Infer.

Imatge tornar enrere