Xarxa de Carreteres
Pla de Camins i Vials 2018-2019
Descàrregues públiques
Projectes en informació pública
Licitacions
Tràmits en Carreteres

Tauler d'actualitat de carreteres

Operaris durant la col·locació de la protecció
Després d'haver hagut de paralitzar les obres per l'Estat d'Alarma Sanitària decretat, el passat 16 d'abril es van reprendre els treballs d'estabilització de vessants en el tram de la carretera CV-580 comprès entre les poblacions de Millares i Dos Aguas. Actuació que abasta la intervenció en 30 zones distribuïdes al llarg dels 7,5 km que separen aquestes dues poblacions.

21/5/2020

El Servici de Construcció i Control de Qualitat de l'Àrea d'Infraestructures rep les obres ja finalitzades corresponents al projecte: Ac-580 “Reforç de ferm en diverses carreteres de la Demarcació de L’Alcúdia”, amb un pressupost de licitació d'1.491.803,22 € i una duració de 4 mesos.

Vista aérea

19/5/2020

Després de l'obligada paralització de l'activitat en el sector de la construcció durant la segona quinzena del mes de març, durant el mes d'abril i maig, continua l'execució de les obres de la Variant Nord de Bétera, iniciades el passat mes de desembre, amb una inversió de 15,3 milions d'Euros.

Portada Llibre Aforaments 2019

El Servici de Seguretat Vial i Supervisió ha conclòs la campanya anual del Pla d’Aforaments, corresponent a l'any 2019

Portada de la Memòria de 2019

29/4/2020

El Servici de Construcció i Control de Qualitat, un any més, ha preparat la Memòria anual d'actuacions realitzades l'any 2019, amb els principals treballs, activitats, dades i indicadors econòmics gestionats pel Servici.

SIG