Descripció

L'administració local, com a administració més pròxima al ciutadà, aspira a oferir un servici àgil i eficient, i per això necessita comptar amb professionals qualificats.

La missió del Servici de Formació és proporcionar a les entitats locals de la província de València diferents recursos formatius que faciliten la generació i el desenvolupament de les competències professionals requerides pels empleats públics locals per a prestar un servici públic de qualitat.

La nostra meta és ser un referent en la formació del personal en l’àmbit de les administracions públiques.

La Diputació de València aposta per un model de formació innovador i modern articulat en una oferta formativa de qualitat, que comprén diverses i nombroses accions formatives. Estes accions es destinen al personal de les entitats locals de tota la província amb la intenció que puguen oferir una resposta adequada i professional a les necessitats dels ciutadans.

Treballem per a incorporar les noves tecnologies al servici de l’aprenentatge amb la intenció d’oferir una formació eficaç, actualitzada i accessible a tots els professionals, i de desenvolupar estratègies formatives innovadores que contribuïsquen a millorar l’aprenentatge i l’aplicació del que s'aprén.

Esta pàgina web proporciona la informació necessària sobre la nostra activitat i facilita les gestions relacionades als ajuntaments, els professors i els alumnes.

Imatge tornar enrere