Funcions

Planificar, gestionar i avaluar els objectius establits per la corporació en l'àrea de les tecnologies de la informació.

 

Sistematitzar i informatitzar els procediments, els processos i les activitats de les diferents unitats de la Diputació de València.

 

Normalitzar i sistematitzar els sistemes d'informació, els sistemes informàtics i les comunicacions.

 

Assegurar l'establiment de la normativa necessària per a l'adquisició, la recepció, l'explotació i el manteniment de les aplicacions i dels equips.

 

Impulsar i coordinar la cooperació en matèries de les tecnologies de la informació amb altres administracions públiques.

 

Impulsar la confecció i la implantació de plans tecnològics en les administracions locals i  prestar l'assistència tècnica i econòmica necessària.

Imatge tornar enrere