Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis de menys de 50.000 habitants, les entitats locals menors i les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes de la província de València.

BOP de dimarts 2 de juny de 2020 (vore anunci)

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juny de 2020.

El BOP núm. 103, d'1 de juny, publica la convocatòria de subvencions «Excel·lent, música de banda 2020», destinada a societats musicals. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte en el BOP.

Amb el reinici, l'1 de juny del 2020, dels terminis administratius suspesos durant l'estat d'alarma, queda modificada la data de justificació de les convocatòries següents del Servei de Medi Ambient. S'amplien els terminis en la mateixa quantitat de dies en què van estar suspesos.

informacion de contacto