Objectius dels bancs de terres

Imagen

 

 

Un banc de terres municipal constituïx un recurs per als propietaris de parcel·les amb capacitat agrícola, que suposa una alternativa contra l'abandó d'estos terrenys. A més, és un recurs per a les persones interessades a cultivar terres.

 

L'abandó de les terres, a més de contribuir a la pèrdua de superfície agrícola útil, genera un impacte negatiu en el nostre medi ambient, a l'incrementar el risc d'incendi, augmentar la proliferació de plagues i generar un major risc de degradació ambiental i paisatgística.

 

El banc de terres és un registre administratiu municipal, de caràcter públic, que facilita el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació agrícola i les persones interessades en el seu cultiu.

 

Els terrenys amb capacitat d'ús agrícola aportats al banc de terres poden trobar-se en estat d'abandó o en producció. Tals terrenys s'oferixen, principalment, per al seu arrendament a persones interessades en cultivar terres. Els acords entre les parts, sobre els aspectes econòmics, el termini d'arrendament i altres condicions, són lliures.

 

El banc de terres promou l'exercici d'activitats econòmiques associades a l'agricultura. Alternativament, oferix la disponibilitat de sòl agrícola a aquells interessats a crear xicotets horts (d'autoconsum, d'oci, etc.).

 

El desenrotllament d'un banc de terres permet la creació d'oportunitats d'ocupació.

 

En definitiva, les actuacions de creació i desenrotllament de bancs de terres tenen com a objectiu principal establir un recurs contra l'abandó de les terres, per a generar un impacte positiu en els àmbits mediambiental, econòmic i social.

Imatge tornar enrere