Llenguatge administratiu

Models de documents administratius: estructura i redacció

Este dossier està pensat com a material de consulta a l'hora de redactar documentació administrativa. Conté l'estructura i els criteris de redacció dels documents. Servix de manual de suport del curs en línia Elaboració de documents administratius que programa el Servici de Formació de la Diputació de València.

Dossier (PDF)

 

Criteris de redacció. Ajuda per a escriure millor 

Estos criteris volen servir d'ajuda tant a qui redacta com a qui llig, són convencions i reflexions que no intenten penalitzar sinó ajudar, pretenen ser un referent a l'hora de fer els nostres escrits més comprensibles, més coherents i transmetre una imatge de professionalitat i d'eficàcia.

Criteris d'estil, la redacció de textos (PDF)

 

Preguntes freqüents en la redacció administrativa

Estes píndoles de criteris d'estil volen donar resposta a preguntes freqüents que l'alumnat dels nostres cursos i personal de l'Administració ens ha fet.

Criteris d'estil quan redactem (PDF)

 

Pautes mínimes per a un ús no sexista en el llenguatge

Pautes mínimes per a un ús no sexista en el llenguatge (PDF)

 

Orientacions sobre usos no sexistes del llenguatge

Orientacions sobre usos no sexistes (PDF)

 

Recomanacions per a millorar els textos dels decrets

Recomanacions per a decrets (PDF)

 

Com usar la lletra redona, la cursiva, la negreta i la versaleta

Conté els criteris resumits sobre els usos dels tipus de lletra amb els exemples corresponents.

Usos dels tipus de lletra (PDF)

 

Com usar les cometes tipogràfiques
S'explica la diferència entre les cometes llatines, les angleses i les simples, i s'indica amb exemples quan s'han d'usar.

Ús de les cometes tipogràfiques (PDF)

 

Frases fetes comunes en llenguatge administratiu amb l'equivalent valenciana

Extracte de frases fetes que s'usen molt en llenguatge administratiu amb una proposta de redacció en castellà i en valencià

Frases fetes de llenguatge administratiu (PDF)

 

Signes de puntuació aplicats al llenguatge administratiu

Signes de puntuació (PDF)

 

Fraseologia tipus de la redacció administrativa

Conté les propostes de redacció de la fraseologia tipus de la redacció administrativa

Com escriure la fraseologia tipus (PDF)

 

Els tractaments protocol·laris

Informa esquemàticament sobre els tractaments usats en l'Estat i en l'Administració pública valenciana.

Els tractaments (PDF)

 

La barra (tipografia)

Usos correctes i incorrectes de la barra (/)

La barra (PDF)

 

Ús de les majúscules

Conté uns criteris amb els exemples corresponents sobre els usos de les majúscules i les minúscules segons la funció distintiva.

Ús de les majúscules (PDF)

 

Guió llarg o ratlla, guió mitjà i el guionet
Explica els usos dels tres guions de manera clara i concisa.

Guió llarg o ratlla, guió mitjà i el guionet (PDF)

 

Usos del guió (-)

Informa sobre quan s'ha d'usar el guió curt. No s'ha de confondre amb el guió llarg o la ratlla.

Usos del guió (PDF)


Les sigles
Explica què és una sigla, com es grafien, el gènere, el nombre, l'apostrofació i els usos.

Les sigles (PDF)


Les abreviatures
Explica què és una abreviatura, com es grafien, el plural i les normes d'ús.

Les abreviatures (PDF)


Els símbols més usuals
Explica què és un símbol, com es grafien, la morfologia i les normes d'ús.

Els símbols (PDF)

 

Recursos en Internet sobre llenguatge administratiu

Conté una presentació d'alguns recursos amb els enllaços corresponents.
Recursos en Internet
(PDF)

 

 

Exàmens i solucionaris de Llenguatge administratiu de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià

 

Juny 2019 - Examen - Proposta de solucionari

Juny 2018 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2017 - Examen i proposta de solucionari

Juny 2017 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2016 - Examen i proposta de solucionari

Juny 2016 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2015 - Examen - Proposta de solucionari

Juny 2015 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2014 - Examen - Proposta de solucionari

Juny 2014 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2013 - Examen - Proposta de solucionari

Juny 2013 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2012 - Examen - Proposta de solucionari

Juny 2012 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2011 - Examen i Solucionari

Juny 2011 - Examen - Proposta de solucionari

Novembre 2010 - Examen - Proposta de solucionari

 

 

Imatge tornar enrere