oferta Empleo

Sistemes d'ingrés

Accés a informació:

Oferta Pública de Treball

Borses de treball

Contractació temporal

Provisió de llocs / Comissions de servici

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Unitat de Nòmines: Formulari de sol·licitud d'abonament dels retards corresponents a l'increment del 1,5% i 0,25% de les retribucions del personal al servici del sector públic previst en la llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2018 (personal que es trobe en situació diferent del servei actiu).

Descarregar

Novetats