Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Convocatòria i ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent del Ple del 26 de maig

Decret del President de la Diputació núm. 4371/2020, de 9 de maig, d'assignació de funcions a la Junta de Govern en relació amb l'epidèmia Covid-19

Decret del President núm. 2823 de 16 de març de 2020 de mesures a conseqüència de la situació d'emergència ocasionada pel COVID-19

Ús del vehicle oficial pel President de la Diputació

Decret núm. 9090 de 23 de juliol de 2019 de delegacions del President en els diputats

aprovació inicial del Pressupost General

per a l’exercici econòmic 2019.

Textos sotmesos a períodes d'informació pública

 

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Activitat de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions

 

 

Atenció a la ciutadania