Cicles Formatius Indústries Alimentàries

 

Capaç de realitzar:

La competència general d'este títol consistix a organitzar, programar i supervisar la producció en la indústria vitivinícola controlant la producció vitícola i les operacions d'elaboració, estabilització i envasament de vins i derivats, aplicant-hi els plans de producció, qualitat, seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació.

Ocupacions més rellevants :

 • Tècnic vitivinícola
 • Encarregat de procés de destil·lació i rectificació
 • Encarregat de recepció de mostos frescos i sulfitacions
 • Supervisor de columnes de destil·lació i concentració
 • Encarregat de la línia d'envasament de destil·lats, concentrats i vinagres
 • Encarregats d'envelliment i criança de destil·lats i vinagres
 • Tècnic en anàlisi sensorial.

Accés a altres estudis:

L'alumne pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional.

 

FORMES D'ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

 • Titulats en Batxillerat
 • Titulats de Batxillerat experimental
 • Alumnes amb COU (A-B) superat
 • Titulats de FP de Segon Grau
 • Alumnes amb 2n de BUP aprovat
 • Titulats universitaris que no tinguen cap de les titulacions anteriors
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

ACCÉS PER MITJÀ DE PROVA

Tindre complits 20 anys d'edat abans de la realització de la prova, o bé 18 anys, si acredita estar en possessió del títol de tècnic mitjà i vol accedir a un cicle formatiu de Grau Superior de la mateixa família professional.

 

MÒDULS QUE COMPONEN EL CICLE

 

Primer curs:

 • Viticultura
 • Vinificacions
 • Processos Bioquímica
 • Anàlisi Enològica
 • Comercialització i Logística en la Indústria Alimentària
 • Formació i Orientació Laboral
 • Anglés Tècnic

Segon Curs:

 • Estabilització, criança i envasament
 • Indústries derivades
 • Tast i cultura vitivinícola
 • Legislació vitivinícola i seguretat alimentària
 • Gestió de qualitat ambiental en la indústria alimentària
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés tècnic
 • Formació en centres de treball (380 hores)

 

Tècnic d'Olis d'oliva i Vins 

Referent europeu CINE-3

RD/1798/2008 Duració: 2000 hores 380 en centre de treball - 1620 en Escola

 

Capaç de realitzar:

Elaborar i envasar olis d'oliva, vins i altres begudes d'acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips, aplicant-hi la legislació vigent d'higiene i seguretat alimentària , de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

Ocupacions més rellevants

 • Cellerer, elaborador de vins, caves, sidres i altres begudes i derivats
 • Mestre d'almàssera, extractora i refinat d'olis d'oliva
 • Auxiliar de laboratori en almàsseres i cellers
 • Auxiliar de control de qualitat en almàsseres i cellers
 • Comercials d'almàsseres i cellers

 

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS

L'alumne pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional

 

FORMES D'ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria
 • Titulats de Formació Professional de Primer Grau. (Tècnic)
 • Titulats de FP de Segon Grau
 • Alumnes amb 2n de BUP aprovat
 • Haver superat el 2n curs del primer cicle experimental de reforma
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

ACCÉS PER MITJÀ DE PROVA

 • Tindre complits 17 anys l'any en curs
 • Haver superat un PCPI
 • Acreditar, almenys un any, d'experiència laboral. Certificat de la Seguretat Social,
 • Superar la prova corresponent.

 

MÒDULS QUE COMPONEN EL CICLE

Primer curs:

 • Matèries primeres i productes en la indústria oleícola, vinícola i d'altres begudes
 • Extracció d'olis d'oliva
 • Elaboració de vins
 • Principis de manteniment electromecànic
 • Operacions i control de en la indústria alimentària
 • Formació i orientació laboral
 • Anglés tècnic 

Segund Curs:

 • Condicionament d'olis d'oliva
 • Elaboració d'unes altres begudes i derivats
 • Anàlisi sensorial
 • Venda i comercialització de productes alimentaris
 • Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés tècnic
 • Formació en centres de treball (380 hores)
Imatge tornar enrere